Struktūra

Valde

Dmitrijs Babarikins (priekšsēdētājs)

Irina Barkāne (locekle)

Anita Nikolajenko (locekle)

Eksperimentālās bioloģijas un medicīnas departaments

Vadītājs Dmitrijs Babarikins

e-pasts: office@akd.apollo.lv

Tirgus pētījumu departaments

Vadītāja Anita Nikolajenko

e-pasts: anita@akd.apollo.lv

Veselības ekonomikas departaments

Vadītāja Viktorija Ageičenko

e-pasts: viktorija@akd.apollo.lv

Finanšu un administratīvais departaments

Vadītāja Irina Barkāne

e-pasts: irina.barkane@akd.apollo.lv

Biroja vadītāja Ženija Krasovska

e-pasts: zenija@akd.apollo.lv

Zinātniskā padome

Priekšsēdētājs Dmitrijs Babarikins Dr., Habil., Biol. 

Comments