Darbības jomas

Mūsu darbības jomas:

Eksperimentālā bioloģija un medicīna

 
     Mūsu veikto lietišķo pētījumu tematika biomedicīnas jomā: 
  • kalcija, fosfora, dzelzs, cinka un citu minerālvielu metabolisma pētījumi;
  • A, D, C vitamīnu bioloģiskie efekti;
  • insulīnproducējošo Langerhansa saliņu ß-šūnu izdalīšana;
  • kaulu smadzeņu multipotento stromālo mezenhimālo šūnu ieguve, kultivēšana un diferencēšana in vitro, kā arī transplantācija dzīvniekiem;
  • galēnisko preparātu ietekmes uz cilmes šūnu funkcijām izpēte;
  • eksperimentālo patoloģiju modelēšana uz laboratorijas dzīvniekiem (muguras smadzeņu trauma, hroniska nieru mazspēja, rahīts, alimentārā dzelzs deficīta anēmija);
  • kuņģa-zarnu trakta mikrofloras izpēte laboratorijas dzīvniekiem;
  • izstrādāta augstas uzturvērtības uzkodas (čipšu) ražošanas tehnoloģija.
  

           
      


Veselības ekonomika un medicīnas tirgus pētījumi

 
     Pamata darbības veids veselības ekonomikas jomā ir farmakoekonomiskie pētījumi pēc zāļu ražotāju pasūtījuma. Mūsu partneri - Novo Nordisk A/S, Schering-Plough, Lundbeck, Bayer, Roche Latvia SIA, Schering UAB, Bristol-Myers Squibb, Sanofy-Aventis, Berlin-Chemie/Menerini Baltic, Gedeon Richter.

     Ekonomiskais novērtējums tik veikts arī medicīniskām ierīcēm (neiroķirurģija, kardioloģija), sarežģītām tehnoloģijām (nieru aizstājterapija). Dažu projektu rezultāti tieka publicēti zinātniskos izdevumos.

     Sadarbojāmies arī ar valsts institūcijām- LR Veselības ministrijas Sabiedrības veselības aģentūru un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru.

     Tirgus izpētei, iepirkumu auditam pēc veselības iestāžu pasūtījuma tiek iesaistīti speciālisti ar augstāko medicīnisko, un papildus, ekonomisko izglītību.

     Medicīnas darbinieku un pacientu aptaujas tiek regulāri veiktas visā Latvijas teritorijā. 2003. gadā notika ārstu anonīma aptauja „Atklāti sakot kolēģi....”ar mērķi pētīt un analizēt „aplokšņu naudu” problēmu. Pētījuma rezultāti tika prezentēti konferencē (skat. attēlu).


Pētījuma rezultāti tika prezentēti Rīgas kongresu namā 2003. gada 23. janvārī. 

Personāls:

 
     Pamata komandas sastāvā ir mediķi, biologi, kā arī starpnozaru speciālisti (medicīnā/ekonomikā, bioloģijā/medicīnā, ķīmijā/ekonomikā).
     Konkrēto projektu izpildei operatīvi tiek organizētas pētnieku grupas ar citu zinātnisko institūciju, augstskolu darbinieku piedalīšanos. Pastāvīgi strādā LU un RSU studenti, maģistranti.
     Zinātniskās padomes sastāvā ir 6 zinātņu doktori.
Comments