Pakalpojumi

Inovatīvo projektu izstrāde un īstenošana biomedicīnā, pārtikas rūpniecībā:

  • jaunu zāļu, uztura bagātinātāju, funkcionālas pārtikas izstrāde un to efektivitātes zinātniskā novērtēšana;
  • jaunu terapijas metožu efektivitātes novērtējums uz patoloģiju eksperimentāliem modeļiem dzīvniekiem;
  • bioloģiski aktīvo vielu pirmsklīniskie pētījumi;
  • cilmes šūnu pētījumi;
  • projektu sagatavošana finansējuma saņemšanai.

Farmakoekonomiskie pētījumi:

  • nefarmakoloģisku medicīnas tehnoloģiju ekonomisks novērtējums;

Zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko pakalpojumu tirgus izpēte:

  • veselības aprūpes personāla un iedzīvotāju aptaujas;
  • mārketinga pakalpojumi farmaceitiskās produkcijas, kā arī uztura bagātinātāju un veselīga uztura pārdošanas veicināšanai.

Konferenču organizēšana.

Comments